Natural Extracts

Natural Extracts

Natural Extract หรือสารสกัดธรรมชาติที่ TCFF อาศัยภูมิปัญญาไทยในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไทยผ่านกระบวนการการสกัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อลำเลียงสารปฏิบัติการอันเต็มไปด้วยคุณค่าจากพฤกษาธรรมชาติออกมาอย่างครบครัน ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณโดยมีทีมเภสัชกรไทยคอยคุมคุมดูแลทุกกระบวนการจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมอบประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยอย่างที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละลูกค้า.

Thai Natural Extracts

 • Embleca Fruit Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Embleca Fruit Extract

  • Inciname:

  • PHYLLANTHUS EMBLICA FRUIT EXTRACT

  • Cas Number:

  • 90028-28-7

  • Benefits:

   • 90028-28-7
   • Antioxidant
   • Anti-scorbutic
   • Diuretic-laxative
 • Turmeric Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Turmeric Extract

  • Inciname:

  • CURCUMA LONGA ROOT EXTRACT

  • Cas Number:

  • 84775-52-0

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Anti-inflammatory
   • Anti-acne
 • Thai Jasmine Rice Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Thai Jasmine Rice Extract

  • Inciname:

  • ORYZA SATIVA EXTRACT

  • Cas Number:

  • 90106-37-9

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Anti-aging
   • Anti-wrinkle agents
   • Increases skin moisture
   • Skin whitening
   • Skin elasticity
 • Camellia Leaf Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Camellia Leaf Extract

  • Inciname:

  • CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT

  • Cas Number:

  • 84650-60-2

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Antibacterial
   • Emollient
   • Masking
 • Centella Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Centella Extract

  • Inciname:

  • CENTELLA ASIATICA EXTRACT

  • Cas Number:

  • 84696-21-9

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Antibacterial
   • Wounds healing
 • Mangosteen Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Mangosteen Extract

  • Inciname:

  • GARCINIA MANGOSTANA PEEL EXTRACT

  • Cas Number:

  • 90045-25-3

  • Benefits:

   • Anti-acne
   • Antibacterial
   • Anti-inflammatory
 • Tamarind Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Tamarind Extract

  • Inciname:

  • TAMARINDUS INDICA EXTRACT

  • Cas Number:

  • 84961-62-6

  • Benefits:

   • Antifungal
   • Antibacterial
   • Buffering
   • Humectants
   • Whitening
 • Pomegranate Peel Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Pomegranate Peel Extract

  • Inciname:

  • PUNICA GRANATUM PEEL EXTRACT

  • Cas Number:

  • 84961-57-9

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Anti-inflammatory
   • Anti-acne
 • Andrographis Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Andrographis Extract

  • Inciname:

  • ANDROGRAPHIS PANICULATA LEAF EXTRACT

  • Cas Number:

  • 90244-84-1

  • Benefits:

   • Antimicrobial
   • Antioxidant
   • Wound healing
   • Analgesic
   • Common cold
 • Benzoin Siam Resinoid Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Benzoin Siam Resinoid Extract

  • Inciname:

  • STYRAX TONKINENSIS RESIN EXTRACT

  • Cas Number:

  • 900-72-0/84012-39-5

  • Benefits:

   • Fixative
   • Astringent
   • Antiseptic
   • Haemostatic
 • Green Shiso Extract Liquid
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Green Shiso Extract Liquid

  • Inciname:

  • PERILLA FRUTESCENS EXTRACT

  • Cas Number:

  • 90082-61-4

  • Benefits:

   • Anti-aging
   • Antioxidant
   • Anti-allergic
   • Anti-inflammatory
   • Effectiveness against UV-induced dermal matrix
 • Butterfly Pea Extract Liquid
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Butterfly Pea Extract Liquid

  • Inciname:

  • CLITORIA TERNATEA FLOWER EXTRACT

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Anti-inflammatory
 • Winter Melon Fruit Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Winter Melon Fruit Extract

  • Inciname:

  • BENINCASA CERIFERA FRUIT EXTRACT

  • Cas Number:

  • 97659-61-5

  • Benefits:

   • Antiaging
   • Anti-oxidant
   • Anti-inflammatory
   • Anti-allergic
   • Rejuvenate
   • Wound healing
   • Promote hair growth
   • Reducing burning sensation
 • Tomato Fruit Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Tomato Fruit Extract

  • Inciname:

  • SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT

  • Cas Number:

  • 90131-63-8

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Prevent several type of cancer
 • Sompoi Extract
 • Natural Extracts
  • Name:

  • Sompoi Extract

  • Inciname:

  • ACACIA CONCINNA FRUIT EXTRACT

  • Cas Number:

  • 202148-87-6

  • Benefits:

   • Anti-microbial
   • Astringent
   • Natural cleanser
   • Skin conditioning