FLAVOURS

FLAVOURS

FLAVOURS

กลิ่นสำหรับการบริโภคอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบทั้งจากธรรมชาติและสังเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนด้วยเทคโนโลยีของทุก flavours สำหรับ

ลูกอม

ชา

ขนมขบเคี้ยว

โยเกิร์ต

ไอศกรีม

อาหารเสริมสุขภาพ

เบเกอรี่

ยา

Spray dried flavours

Micro encapsulated flavours