ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงาน

 • บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
 • ที่อยู่: 74, 76 ซอยงามวงศ์วาน 25, ถนนงามวงศ์วาน, อำเภทเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี, 11000, ประเทศไทย
 • โทร: (+66) 2952-5380-4
 • แฟ็กซ์: (+66) 2952-5385

โรงงาน

 • บจ. อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน
 • ที่อยู่: 99 หมู่ 2ม ลาดบัวหลวง, พระนครศรีอยุธยา, 13230, ประเทศไทย
 • โทร: (035) 379211, 379501-2
 • แฟ็กซ์: (035) 379505

ศูนย์วิจัยการเกษตร (เชียงราย)

 • อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน
 • ที่อยู่: 222 หมู่ 1, ตำบลสันทราย, อำเภอแม่จัน, จังหวัดเชียงราย, 57110, ประเทศไทย

ศูนย์วิจัยการเกษตร (อยุธยา)

 • อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน
 • ที่อยู่: 61 หมู่ 1, พระยาบรรลือ, ลาดบัวหลวง, พระนครศรีอยุธยา, 13230, ประเทศไทย