ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงาน

 • บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
 • ที่อยู่: 59/65-69 หมู่ 2 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
 • โทร: (+66) 2952-5380-4
 • แฟ็กซ์: (+66) 2952-5385

โรงงาน

 • บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
 • ที่อยู่: 99 หมู่ 2 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 ประเทศไทย
 • โทร: (+66) 35 379211, 379501-2
 • แฟ็กซ์: (+66) 35 379 505

ศูนย์วิจัยการเกษตร (เชียงราย)

 • อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน
 • ที่อยู่: 222 หมู่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 ประเทศไทย

ศูนย์วิจัยการเกษตร (อยุธยา)

 • อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน
 • ที่อยู่: 61 หมู่ 1 ตำบลพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 ประเทศไทย