รางวัล และ มาตรฐานสากล

รางวัล และ มาตรฐานสากล

ทุกๆรางวัลที่ได้รับ เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจที่สะท้อนถึงการสนับสนุนที่ดีเสมอมาจากทั้งเกษตรกรในท้องถิ่น นักวิจัย ลูกค้า รัฐบาล และทีมงาน TCFF ทุกคน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในก้าวที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และนำพาไปสู่ความสำเร็จของเรา

Prime Minister Herbal Award (PMHA) 2018

Prime Minister Herbal Award (PMHA) 2018

Prime Minister Export Award 2021

Prime Minister Export Award 2021

Green Production

Green Production