เกี่ยวกับ TCFF
"

TCFF มุ่งแสวงหาเพื่อบรรลุความเป็นเลิศในทุกส่วนและทุกด้าน ผ่านการสร้างสรรค์ร่วมกับธุรกิจที่ยั่งยืน ดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงแม่น้ำอย่างต่อเนื่อง จากทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกๆโครงการของลูกค้า

"
ทุกความรู้สึก สร้างสรรค์ร่วมกับธรรมชาติ

ทุกความรู้สึก สร้างสรรค์ร่วมกับธรรมชาติ

TCFF เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ และแม้กระทั่งทุกวันนี้ เราเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัททั่วโลกที่ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืช การกลั่นน้ำมันหอมระเหย และการผลิต flavour และ fragrance ที่เข้าถึงผู้บริโภค ทั้งผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และอุตสาหกรรมหลายพันรายทั่วโลก

ขับเคลื่อนด้วย CO-CREATION

ขับเคลื่อนด้วย CO-CREATION

เรารู้สึกขอบคุณทุกความไว้ใจที่ลูกค้ามีให้แก่เรา

เป็นมากกว่าคำว่า “TCFF” เราเชื่อว่าทุกๆคนล้วนมีส่วนในการสร้าง TCFF  ผ่านการอุทิศตนในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายของการผลิตโดยได้ความร่วมมือจากเกษตรกรท้องถิ่นผู้สร้างแหล่งทรัพยากรอันมีค่าพร้อมทั้งนักวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในวันนี้  หากไม่มีลูกค้าและเขาเหล่านั้น เราก็อาจไม่ใช่ TCFF ในวันนี้ องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างเราขึ้นมาคือทุกคน

— เพราะมีทุกคน จึงมี TCFF

มรดกไทย สู่สากล

มรดกไทย สู่สากล

TCFF ดำเนินธุรกิจในด้านเครื่องหอมทั้งจากธรรมชาติและการสังเคราะห์จากธรรมชาติมานานกว่า 30 ปี เรามีส่วนร่วมในการฟื้นคืนสิ่งที่ดีกลับคืนจากธรรมชาติ และเราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา ฟื้นฟู และสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ไม่เพียงแต่ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่ทุกคนจะได้รับเท่านั้น แต่เกษตรกรไทยที่ปลูกพืชเหล่านี้ก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ การทำเช่นนี้ทำให้เราสามารถรักษามรดกไทยและสืบสานภูมิปัญญาไทยอันอุดมสมบูรณ์ในผลิตภัณฑ์จนถึงรุ่นต่อไป

1988

ก่อตั้งบริษัท

TCFF ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 หลังจากนั้นเราได้พัฒนาและค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่สำคัญมาโดยตลอด ยาวนานกว่าสามทศวรรษ

1997

สู่การเติบโตของ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

สู่การเติบโตของ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

การทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งจากทุกฝ่ายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ 'สถานะการเติบโตของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์' ให้กับเรา ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกคน

2011

TCFF ศูนย์วิจัยการเกษตร (อยุธยา) บนเนื้อที่ 34 ไร่ (13.5 เอเคอร์)

TCFF ศูนย์วิจัยการเกษตร (อยุธยา) บนเนื้อที่ 34 ไร่ (13.5 เอเคอร์)

เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและการพัฒนาให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น TCFF ได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยการเกษตรขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของไทย

2012

TCFF ศูนย์วิจัยการเกษตร (เชียงราย) บนเนื้อที่ 104 ไร่ (41.2 เอเคอร์)

TCFF ได้ขยายศูนย์วิจัยของเราไปยังภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืชเมืองหนาว

2014

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯเยี่ยมชมโรงงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยี่ยมชมโรงงานและระบบปฏิบัติการ รวมถึงพิธีเปิดอาคารวิจัยและพัฒนา

2018

ได้รับรางวัล Prime Minister Herbal Awards

TCFF รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล Prime Minister Herbal Awards (PMHA) 2018 จาก กระทรวงสาธารณสุข

2021

ปรับเปลี่ยนย้ายสำนักงานเพื่อ</br>ยกระดับแบรนด์

ปรับเปลี่ยนย้ายสำนักงานเพื่อ
ยกระดับแบรนด์

ในปัจจุบันทาง TCFF ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานและปรับโฉมแบรนด์ให้สะดวก เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมมากขึ้น ซึ่งสร้างให้เราเติบโตแข็งแกร่งขึ้นผ่านกลิ่นและความรู้สึก

2021

ได้รับเครื่องหมายรับรอง Thailand Trust Mark

นับตั้งแต่ 3 ทศวรรษที่ได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง การได้รับ THAILAND TRUST MARK ชี้ให้เราเห็นวิสัยทัศน์และแผนการของเราที่จะสร้างกลิ่นหอมที่เพิ่มความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ