Creation Service

Creation Service

Creation Service

การสร้างรสชาติ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า TCFF สามารถพัฒนา FLAVOUR วัตถุแต่งกลิ่นเพื่อการบริโภค ซึ่งเราจะทำงานร่วมกับลูกค้าและใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

Creation Service

การสร้างกลิ่นหอม

บริการสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง FRAGRANCE - ทีม TCFF จะมุ่งมั้นทำสินค้าและให้ได้ตัวอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งเรายังช่วยในการตรวจสอบเพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเปิดตัวในตลาด

Creation Service

การสร้างน้ำมันหอมระเหย Aroma

TCFF มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยเกือบ 100 ชนิด (รวมถึงน้ำมันหอมระเหยของไทยและน้ำมันหอมระเหยจากนานาชาติ) และรวมกับประสบการณ์อันยาวนานของนักวิจัย TCFF มานานกว่า 30 ปี ทำให้ผลิตภัณฑ์ Aroma Therapy ของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้า SPA ได้เป็นอย่างดี