รางวัล Green Production การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

08 สิงหาคม 2023

TCFF ภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับรางวัล Green Production รางวัลการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


TCFF จะส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษามาตรฐานการผลิตนี้ต่อไป