จากแนวคิด ร่วมคิด ร่วมถก ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนจากฝันให้เป็นจริง

08 สิงหาคม 2023

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา TCFF ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมเสวนาและให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมสปาไทยในงานเสวนา “Wellness ไทย ก้าวไกลสู่ระดับโลก เรื่องจริง หรือ แค่ความฝัน?” พร้อมทั้งกูรูด้านสุขภาพอีก 5 ท่าน จาก ชีวาศรม อินเตอร์เนชันเนล เอสท์รีสอร์ท , วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต , Digital Economy Promotion Agency และ DIVANA Group