Fragrances

Fragrances

FRAGRANCES หรือหัวน้ำหอมสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อุปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางอันได้แก่ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว, ผลิตภัณฑ์เพื่อการถนอมเส้นผม, ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก, ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์ถนอมเนื้อผ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการปรุงแต่งกลิ่นอื่นๆ อีกมากมาย เรามีทีมPERFUMER ประจำในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่จะปรับแต่งกลิ่น และพัฒนาเนื้อกลิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีเครื่องมืออันทันสมัยในการวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลกลิ่นเพื่อพัฒนาสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างรวดเร็ว.

ODOUR

 • ALDEHYDE
 • Photo not found
 • AMBER
 • Photo not found
 • ANIMAL
 • Photo not found
 • BALSAMIC
 • Photo not found
 • CITRUS
 • Fragrances
 • COOL
 • Photo not found
 • FLORAL
 • Photo not found
 • FRUITY
 • Photo not found
 • GREEN
 • Photo not found
 • HERB
 • Photo not found
 • IRIS
 • Photo not found
 • MILK
 • Photo not found
 • MUSK
 • Photo not found
 • SPICY
 • Photo not found
 • VANILLA
 • Photo not found
 • WOODY
 • Photo not found

SKIN CARE

 • ALDEHYDE
 • Photo not found
 • AMBER
 • Photo not found
 • CITRUS
 • Fragrances
 • FLORAL
 • Photo not found
 • FRUITY
 • Photo not found
 • GREEN
 • Photo not found
 • HERB
 • Photo not found
 • IRIS
 • Photo not found
 • MILK
 • Photo not found
 • MUSK
 • Photo not found
 • VANILLA
 • Photo not found
 • WOODY
 • Photo not found

HAIR CARE

 • ALDEHYDE
 • Photo not found
 • AMBER
 • Photo not found
 • CITRUS
 • Fragrances
 • COOL
 • Photo not found
 • FLORAL
 • Photo not found
 • FRUITY
 • Photo not found
 • GREEN
 • Photo not found
 • HERB
 • Photo not found
 • IRIS
 • Photo not found
 • MUSK
 • Photo not found
 • VANILLA
 • Photo not found
 • WOODY
 • Photo not found

MAKE-UP

 • CITRUS
 • Fragrances
 • FLORAL
 • Photo not found
 • FRUITY
 • Photo not found
 • IRIS
 • Photo not found
 • MUSK
 • Photo not found
 • VANILLA
 • Photo not found

FINE FRAGRANCE

 • ALDEHYDE
 • Photo not found
 • AMBER
 • Photo not found
 • ANIMAL
 • Photo not found
 • BALSAMIC
 • Photo not found
 • CITRUS
 • Fragrances
 • COOL
 • Photo not found
 • FLORAL
 • Photo not found
 • FRUITY
 • Photo not found
 • GREEN
 • Photo not found
 • HERB
 • Photo not found
 • IRIS
 • Photo not found
 • MILK
 • Photo not found
 • MUSK
 • Photo not found
 • SPICY
 • Photo not found
 • VANILLA
 • Photo not found
 • WOODY
 • Photo not found

HOUSE HOLD PRODUCT

 • ALDEHYDE
 • Photo not found
 • CITRUS
 • Fragrances
 • FLORAL
 • Photo not found
 • FRUITY
 • Photo not found
 • GREEN
 • Photo not found
 • HERB
 • Photo not found
 • MUSK
 • Photo not found
 • VANILLA
 • Photo not found