Extraction Service

Extraction Service

บริการสกัดสารตั้งต้นตามสั่ง ให้กับทุกกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการจะสกัดวัตถุดิบตามรูปแบบเฉพาะด้วยทีมพนักงานผู้ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ร่วมกับทีมวิจัย และเภสัชกรมืออาชีพที่พร้อมให้ข้อมูล และคำแนะนำในทุกแง่มุม.