Essential Oils

Essential Oils

ESSENTIAL OIL หรือน้ำมันหอมระเหยซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่TCFF ในแง่ของทักษะ ความสามารถที่จะนำวัตถุดิบพืชในประเทศมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านกระบวนการสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งแบบการสกัดด้วยตัวทำละลาย และ การสกัดด้วยไอน้ำ ทำให้เรามีน้ำมันหอมระเหยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ได้มาตรฐานระดับสากลในทางกลับกันTCFF ยังนำเข้าน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ ซึ่งสกัดจากพืชเมืองหนาวเพื่อสร้างความหลากหลาย ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังมอบความเชื่อมั่นในคุณภาพของการเป็นสารสกัดบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ 100%ด้วยการใช้เครื่องมืออันทันสมัยในการตรวจวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ในเนื้อแท้TCFF ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนโดยยึดตามมาตรฐานคุณภาพอันเคร่งครัดอย่างที่สุด เพื่อมอบผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา

Thai Essentail Oil

 • Lesser Galanga Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Lesser Galanga Oil

  • Inciname:

  • BOESENBERGIA PANDURATA ROOT OIL

 • Galanga Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Galanga Oil

  • Inciname:

  • ALPINIA GALANGA RHIZOME EXTRACT

  • Cas Number:

  • 84625-26-3

  • Benefits:

   • Antimicrobial,
   • antifungal,
   • Anti-inflammatory,
   • carminative,
   • stomachic,
   • skin conditioning.
 • Kaffir Lime Leaf Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Kaffir Lime Leaf Oil

  • Inciname:

  • CITRUS HYSTRIX LEAF OIL

  • Cas Number:

  • 91771-50-5

  • Benefits:

   • Antimicrobial,
   • anti-flatulence
   • insect repellant astringent
   • natural detergent,
   • deodorize,
   • ASTRINGENT
   • tONIC,
   • sOOTHING AND nOURISHING HAIR
   • sCALP AND SKIN
 • Kaffir Lime Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Kaffir Lime Oil

  • Inciname:

  • CITRUS HYSTRIX LEAF OIL

  • Cas Number:

  • 91771-50-5

  • Benefits:

   • Antimicrobial,
   • anti-flatulenceม
   • insect repellant astringentม
   • natural detergent,
   • deodorize,
   • ASTRINGENT,
   • tONIC,
   • sOOTHING AND nOURISHING HAIR
   • sCALP AND SKIN
 • Turmeric Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Turmeric Oil

  • Inciname:

  • CURCUMA LONGA ROOT OIL

  • Cas Number:

  • 84775-52-0

  • Benefits:

   • Anti-inflammatory,
   • antimicrobial,
   • insect repellant properties.
   • Also has a tonic and emollient property for skin.
 • Lemongrass Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Lemongrass Oil

  • Inciname:

  • CYMBOPOGON CITRATUS LEAF OIL

  • Cas Number:

  • 89998-14-1

  • Benefits:

   • Antibacterial,
   • antifungal and insect repellant.
 • Hairy Basil Leaf Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Hairy Basil Leaf Oil

  • Inciname:

  • OCIMUM AMERICANUM LEAF OIL

  • Cas Number:

  • 91845-26-0

 • Sweet Basil Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Sweet Basil Oil

  • Inciname:

  • Sweet Basil Oil

  • Cas Number:

  • 84775-71-3/8015-73-4

  • Benefits:

   • Antibacterial,
   • antifungal,
   • anti-inflammatory,
   • masking bad odour and insect repellan
 • Betel Vine oil (Plu Oil)
 • Essential Oils
  • Name:

  • Betel Vine oil (Plu Oil)

  • Inciname:

  • PIPER BETLE LEAF OIL

  • Cas Number:

  • 84775-81-5

  • Benefits:

   • Antibacterial
   • Insect repellant
   • Carminative
 • Blackpepper Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Blackpepper Oil

  • Inciname:

  • PIPER NIGRUM (Pepper) Fruit Oil

  • Cas Number:

  • 84929-41-9

  • Benefits:

   • Antibacterial
   • Insecticide
   • Anti-inflammatory
   • Digestive
   • Blood circulatory
 • Ginger Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Ginger Oil

  • Inciname:

  • ZINGIBER OFFICINALE ROOT OIL

  • Cas Number:

  • 8007-08-7

  • Benefits:

   • Carminative
   • Blood circulation
   • Anti-inflammatory
   • Promote hair growth
 • Guava leaf oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Guava leaf oil

  • Inciname:

  • Psidium guajava Leaf Extract

  • Cas Number:

  • 91770-12-6

  • Benefits:

   • Antibacterial
   • Antiinflammatory
   • Astringent
   • Insect repellant
 • Holy Basil Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Holy Basil Oil

  • Inciname:

  • OCIMUM TENUIFLORUM OIL

  • Cas Number:

  • 8015-73-4

  • Benefits:

   • Antibacterial
   • Insect repellant
   • Antioxidant
   • Antiinflammatory
 • Common Lime Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Common Lime Oil

  • Inciname:

  • CITRUS AURANTIFOLIA PEEL OIL

  • Cas Number:

  • 90063-52-8

  • Benefits:

   • Antiseptic
   • Anxiety
   • Antidandruff
   • Anti scalp
   • Antibacterial
 • Plai Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Plai Oil

  • Inciname:

  • ZINGIBER CASSUMUNAR ROOT OIL

  • Cas Number:

  • 84696-15-1 / 8007-08-7

  • Benefits:

   • Muscle relaxant
   • Carminative
   • Relieves joint pain and sprain
   • ect repellant
   • Antibacterial
 • Wan Sao Long Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Wan Sao Long Oil

  • Benefits:

   • Sedative
   • Relaxant
 • Ylang Ylang Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Ylang Ylang Oil

  • Inciname:

  • CANANGA ODORATA FLOWER OIL

  • Cas Number:

  • 83863-30-3

  • Benefits:

   • Blood pressure
   • Relaxant
   • Antibacterial
   • Anxiety
   • Antioxidant
 • Cananga Oil
 • Essential Oils
  • Name:

  • Cananga Oil

  • Inciname:

  • CANANGA ODORATA FLOWER OIL

  • Cas Number:

  • 83863-30-3

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Relaxant
   • Anxiety
 • Kaempferia Galanga Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Kaempferia Galanga Oil

  • Inciname:

  • KAEMPFERIA GALANGA RHIZOME/ROOT EXTRACT

  • Cas Number:

  • 92347-13-2

  • Benefits:

   • Antimicrobial
   • Insect repellant
   • Antiinflammatory
   • Antioxidant
   • Aromatherapy
 • Zanthoxylum Limonella Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Zanthoxylum Limonella Oil

  • Benefits:

   • Antimicrobial
   • Antifungal
   • Antiinflammatory

Import Essentail Oil

 • Anise Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Anise Oil

  • Inciname:

  • Pimpinella anisum (Anise) Seed Oil

  • Cas Number:

  • 84775-42-8

  • Benefits:

   • Anticoagulant
   • Anti-diuretic
   • Antifungal
 • Bergamot Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Bergamot Oil

  • Inciname:

  • Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil

  • Cas Number:

  • 8007-75-8

  • Benefits:

   • Antifungal
   • Antineoplastic
   • Smooth muscle relaxation
   • Antinociceptive
 • Cardamom Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Cardamom Oil

  • Inciname:

  • Elettaria Cardamomum Seed Oil

  • Cas Number:

  • 8000-66-6

  • Benefits:

   • reduce blood pressure
   • Common cold and other infections.
   • reduce Constipation
   • Analgesic
   • Anti-inflammatory
   • Anti-ulcer
   • Antioxidant effects
   • Anti-cancer
 • Cajeput Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Cajeput Oil

  • Inciname:

  • Melaleuca Leucadendron Cajaput Oil

  • Cas Number:

  • 85480-37-1

  • Benefits:

   • Antirheumatism
   • Antifungal
   • Tonicity agent
   • Anti-cold
   • Headache reliever
 • Cassia Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Cassia Oil

  • Inciname:

  • Cinnamomum Cassia Oil

  • Cas Number:

  • 8007-80-5

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Anti-inflammatory
   • Antimicrobia
   • Analgesia
   • Anti-Diabetes/Metabolic syndrome
 • Cedarwood Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Cedarwood Oil

  • Inciname:

  • Cupressus Funebris (Cedarwood) Wood Oil

  • Cas Number:

  • 85085-29-6

  • Benefits:

   • Antiseptic
   • Anti-inflammatory
   • Antispasmodic
   • Diuretic
   • Insecticidal
   • Antifungal
 • Celery Seed Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Celery Seed Oil

  • Inciname:

  • Apium Graveolens Seed Oil

  • Cas Number:

  • 89997-35-3

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Anti-Hyperlipidemia
   • Anti-inflammatory
   • Antimicrobial
   • Anti-Cancer
 • Chamomile Oil Roman
 • Photo not found
  • Name:

  • Chamomile Oil Roman

  • Inciname:

  • Anthemis nobilis (Chamomile) Oil

  • Cas Number:

  • 84649-86-5

  • Benefits:

   • Analgesic
   • Anti-inflammatory
   • Antimicrobial
   • Antispasmodic
   • Anti-Premenstrual syndrome
   • Anti-Eczema
 • Cinnamon Bark Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Cinnamon Bark Oil

  • Inciname:

  • Cinnamomum zeylanicum Bark Oil

  • Cas Number:

  • 84649-98-9

  • Benefits:

   • Analgesia
   • Anti-inflammatory
   • Antimicrobial
   • Antioxidant
   • Anti-Diabetes
 • Cinnamon Leaf Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Cinnamon Leaf Oil

  • Inciname:

  • Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 84649-98-9

  • Benefits:

   • Analgesia
   • Anti-inflammatory
   • Antimicrobial
   • Antioxidant
   • Anti-Diabetes
 • Citronella Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Citronella Oil

  • Inciname:

  • Cymbopogon Nardus (Citronella) Oil

  • Cas Number:

  • 8000-29-1

  • Benefits:

   • Insect repellant
   • Antibacterial
   • Antifungal
 • Clary Sage Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Clary Sage Oil

  • Inciname:

  • Salvia Sclarea (Clary) Oil

  • Cas Number:

  • 8016-63-5

  • Benefits:

   • Antidepressant effects
   • Anti-inflammatory effects
   • Improved digestion
   • Antibacterial effects
   • Stress relief
   • Improved circulation
 • Clove Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Clove Oil

  • Inciname:

  • Eugenia caryophyllus (Clove) Bud Oil

  • Cas Number:

  • 84961-50-2

  • Benefits:

   • Anesthetic
   • Antimicrobial
   • Anti-cancer
   • Antioxidant
   • Aphrodisiac
 • Cypress Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Cypress Oil

  • Inciname:

  • Cupressus Sempervirens Oi

  • Cas Number:

  • 84696-07-1

  • Benefits:

   • Astringent
   • Anti-inflammatory
   • Antioxidant
   • Antispasmodic
   • Anti-edema
 • Clove Leaf Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Clove Leaf Oil

  • Inciname:

  • Eugenia caryophyllus(Clove) Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 8015-97-2

  • Benefits:

   • Anesthetic
   • Antimicrobial
   • Anti-cancer
   • Antioxidant
   • Aphrodisiac
 • Coriander Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Coriander Oil

  • Inciname:

  • Coriandrum Sativum (Coriander) Fruit Oil

  • Cas Number:

  • 8008-52-4

  • Benefits:

   • Promotes digestion and eases stomach upset
   • Aids in a healthy insulin response
   • Soothes joint and muscle discomfort
   • Toning and rejuvenating to the skin
 • Eucalyptus Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Eucalyptus Oil

  • Inciname:

  • Eucalyptus Globulus Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 84625-32-1

  • Benefits:

   • Anti-inflammatory and pulmonary
   • Constituents
   • Insect repellant
   • Antimicrobial
 • Frankincense Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Frankincense Oil

  • Inciname:

  • Boswellia Serrata Oil

  • Cas Number:

  • 97952-72-2

  • Benefits:

   • Anticancer
   • Antidiabetic
   • Anti-inflammatory
   • Anti-Gingivitis
   • Asthmatic
 • Geranium Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Geranium Oil

  • Inciname:

  • Pelargonium Graveolens Flower Oil

  • Cas Number:

  • 8000-46-2

  • Benefits:

   • Anti-wrinkle
   • Antispasmodic
   • Anti-inflammatory
   • Antifungal 
   • Insect repellent
   • Antioxidant
   • Antiallergic
   • Analgesic
   • Antipyretic
 • Grapefruit Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Grapefruit Oil

  • Inciname:

  • Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil

  • Cas Number:

  • 8016-20-4

  • Benefits:

   • Anticancer effects
   • Constituents
   • Antioxidant effects
   • Neurologic effect
   • Antiviral
 • Jasmine Sambac ABS
 • Photo not found
  • Name:

  • Jasmine Sambac ABS

  • Inciname:

  • Jasminum Sambac Flower Extract

  • Cas Number:

  • 91770-14-8

  • Benefits:

   • Dealing with stress
   • Reducing anxiety
   • Fighting depression
   • Increasing alertness
   • Aphrodisiac
 • Juniper Berry Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Juniper Berry Oil

  • Inciname:

  • Juniperus Communis Fruit Oil

  • Cas Number:

  • 8002-68-4

  • Benefits:

   • Anti-inflammatory
   • Antioxidant
   • Hepatoprotective
   • Neuroprotective
   • Skin-lightening
 • Lavender Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Lavender Oil

  • Inciname:

  • Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

  • Cas Number:

  • 8000-28-0

  • Benefits:

   • Anticonvulsant
   • Anti-Anxiety
   • Anti-Dementia
   • Anti-Insomnia
   • Insect repellent
   • Antimicrobial
 • Lavender Oil UK
 • Photo not found
  • Name:

  • Lavender Oil UK

  • Inciname:

  • Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

  • Cas Number:

  • 8000-28-0

  • Benefits:

   • Anticonvulsant
   • Anti-Anxiety
   • Anti-Dementia
   • Anti-Insomnia
   • Insect repellent
   • Antimicrobial
 • Lemon Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Lemon Oil

  • Inciname:

  • Citru Limon (Lemon) Peel Oil

  • Cas Number:

  • 8008-56-8

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Anti-Nephrolithiasis
   • Anti-Cancer
 • Lime Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Lime Oil

  • Inciname:

  • Citrus Aurantifolia (Lime) Oil

  • Cas Number:

  • 8008-26-2

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Anti-inflammatory
   • Anti-obese
   • Astringent
   • Toner
   • Anti-depressive
 • Litsea Cubeba Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Litsea Cubeba Oil

  • Inciname:

  • Litsea Cubeba Fruit Oil

  • Cas Number:

  • 90063-59-5

  • Benefits:

   • Anti-inflammatory
   • Sedative
   • Astringent
   • Antiseptic
   • Antimicrobial
   • Insecticidal
 • Marjoram Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Marjoram Oil

  • Inciname:

  • Origanum Majorana (Marjoram) Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 84082-58-6

  • Benefits:

   • Improved Digestive
   • Protection Against Common Illnesses
   • Anti-Inflammatory
 • Michelia Alba Flower Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Michelia Alba Flower Oil

  • Inciname:

  • 92457-18-6

  • Benefits:

   • Anti-Anxiety
   • Anti-Depression
   • Improves Memory
   • Preventing fine lines and wrinkles
 • Michelia Alba Leaf Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Michelia Alba Leaf Oil

  • Inciname:

  • Michelia Alba Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 92457-18-6

  • Benefits:

   • Anti-Anxiety
   • Anti-Depression
   • Improves Memory
   • Preventing fine lines and wrinkles
 • Mint Oil A
 • Photo not found
  • Name:

  • Mint Oil A

  • Inciname:

  • Mentha Arvensis Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 68917-18-0

  • Benefits:

   • Antibacteria
   • Analgesic
   • Antimicrobial
   • Antioxidant
   • Antibacterial
   • Anti-inflammatory
   • Anti-allergic
   • Hepatoprotective
 • Neroli Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Neroli Oil

  • Inciname:

  • Citrus Aurantium (Neroli) Flower Oil

  • Cas Number:

  • 8016-38-4

  • Benefits:

   • Antimicrobial activity
   • Antioxidant
   • Anxiolytic effect
   • Sedation
 • Nutmeg Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Nutmeg Oil

  • Inciname:

  • Myristica Fragrans (Nutmeg) Kernel Oil

  • Cas Number:

  • 8008-45-5

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Improvement of memory
   • Antiepiletic effect
   • Anticaries effect
   • Anti-inflammatory
   • Anticancer
   • Treatment of Alzheime’s Disease
 • Orange Oil A
 • Photo not found
  • Name:

  • Orange Oil A

  • Inciname:

  • Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil Expressed

  • Cas Number:

  • 8028-48-6

  • Benefits:

   • Anti-inflammatory
   • Antitumor
   • Antibacterial
 • Orange Oil B
 • Photo not found
  • Name:

  • Orange Oil B

  • Inciname:

  • Citrus Sinensis Peel Oil Expressed

  • Cas Number:

  • 8028-48-6

  • Benefits:

   • Anti-inflammatory
   • Antitumor
   • Antibacterial
 • Patchouli Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Patchouli Oil

  • Inciname:

  • Pogostemon Cablin Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 84238-39-1

  • Benefits:

   • Anti-Allergy
   • Sunscreen
   • Healing wounds
   • Anti-Depressive
   • Analgesic
 • Peppermint Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Peppermint Oil

  • Inciname:

  • Mentha Piperita (Peppermint) Oil

  • Cas Number:

  • 8006-90-4

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Antiparasitic
   • Anti-Diabetes
   • Antiemetic
 • Pine Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Pine Oil

  • Inciname:

  • Pinus Palustris (Pine) Oil

  • Cas Number:

  • 8002-09-3

  • Benefits:

   • Anti-Inflammatory
   • Antioxidant
   • Energizing
   • Cleansing
   • Moisturizing
   • Circulation-Stimulating
 • Rose Absolute
 • Photo not found
  • Name:

  • Rose Absolute

  • Inciname:

  • Rosa Indica Flower Extract

  • Cas Number:

  • 97281-55-5

  • Benefits:

   • Anxiety
   • Depression
   • Headaches
   • Menopausal symptoms
   • Menstrual cramps
   • Migraines
 • Rosewood Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Rosewood Oil

  • Inciname:

  • Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil

  • Cas Number:

  • 8015-77-8

  • Benefits:

   • Anti-Inflammatory
   • Skin Regenerative
   • Decongestant
   • Anti-Cancer
 • Rosemary Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Rosemary Oil

  • Inciname:

  • Rosmarinus Officinalis Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 8000-25-7

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • improved hair growth
   • Antispasmodic
   • Neuroprotective
   • Anticancer
 • Sage Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Sage Oil

  • Inciname:

  • Salvia Officinalis (Sage) Oil

  • Cas Number:

  • 8022-56-8

  • Benefits:

   • Improve learning, memory
   • Improve memory, alertness, and attention
   • Reduce low-density lipoprotein (LDL)
   • Improves symptoms of menopause
 • Sandalwood Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Sandalwood Oil

  • Inciname:

  • Santalum Album (Sandalwood) Oil

  • Cas Number:

  • 8006-87-9

  • Benefits:

   • Chemopreventive
   • Treatment of herpes infections.
   • Antibacterial
 • Spearmint Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Spearmint Oil

  • Inciname:

  • Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 8008-79-5

  • Benefits:

   • Anti-Osteoarthritis.
   • Reduce symptoms of nausea
   • Anti-Diarrhea
 • Tangerine Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Tangerine Oil

  • Inciname:

  • Citrus Tangerina (Tangerine) Peel Oil

  • Cas Number:

  • 223748-44-5

  • Benefits:

   • Anti-inflammatory
   • Antioxidant
   • Antidepressant
   • Anti-Spasmolytic  
   • Emollient
 • Tea Tree Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Tea Tree Oil

  • Inciname:

  • Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 85085-48-9

  • Benefits:

   • Treat Mild to moderate acne
   • Treat Gingivitis
 • Thyme Oil White
 • Photo not found
  • Name:

  • Thyme Oil White

  • Inciname:

  • Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Oil

  • Cas Number:

  • 8007-46-3

  • Benefits:

   • Hormone balance
   • Anticancer
   • Antidepressant
   • Immunostimulant
 • Vetiver Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Vetiver Oil

  • Inciname:

  • Vetiveria Zizanoides (Vetiver) Root Oil

  • Cas Number:

  • 84238-29-9

  • Benefits:

   • Antioxidants
   • Anti-anxiety
   • Tick repellent
   • Improve your breathing patterns
 • Winter Lemon Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Winter Lemon Oil

  • Inciname:

  • Citru Limon (Lemon) Peel Oil

  • Cas Number:

  • 8008-56-8

  • Benefits:

   • Antioxidant
   • Anti-Nephrolithiasis
   • Anti-Cancer
 • Ylang Ylang Oil
 • Photo not found
  • Name:

  • Ylang Ylang Oil

  • Inciname:

  • Cananga Odorata (Ylang Ylang) Oil

  • Cas Number:

  • 8006-81-3

  • Benefits:

   • Relaxing 
   • Balancing skin
   • Nourishing skin
   • Treating head lice
   • Treating high blood pressure