Aromatherapy

Aromatherapy

AROMATHERAPY หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด ที่TCFF ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบัน ทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตัวเองจากพืชพรรณธรรมชาติ ทำให้สินค้ากลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งมาตลอด ทำให้TCFF ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการพัฒนาสินค้ากลุ่มสุคนธบำบัดส่งป้อนอย่างมาเป็นเวลานาน เรามีทีมพัฒนาสูตรกลิ่นหอมตามแนวทางที่ลูกค้ากำหนด เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ มีแนวกลิ่นมาตรฐานให้ทุกลูกค้าได้เลือกสรรตรงตามความต้องการ