เกี่ยวกับ TCFF

เกี่ยวกับ TCFF

OUR STORY

TCFF ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2532 ในประเทศไทยดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางพืชพรรณธรรมชาติและศูนย์กลางผลิตผลทางการเกษตรประเภทต่างๆ

ด้วยหัวใจหลักและวิสัยทัศน์ของ TCFF

” ทุกความรู้สึกที่สร้างสรรร่วมกับธรรมชาติ “

เราคือผู้เชี่ยวชาญและบริษัทกระบวนการผลิตครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรายแรกในประเทศไทย

เราร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรไทย

เรามีความตระหนัก และใส่ใจในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

เราศึกษาและค้นพบสิ่งใหม่ๆเพื่อแสวงหาคำตอบอยู่เสมอ

TCFF ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหอมทั้งจากธรรมชาติ และ การสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติมานานกว่า 30 ปี เรานำสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติมาสู่ผู้คน เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบำบัด ฟื้นฟู และสร้างความสุขให้กับทุกคน ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพืชสมุนไพรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเกษตรกรไทยที่ปลูกพืชเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ พร้อมทั้งยังสามารถอนุรักษ์ “มรดกไทย” และสืบสานภูมิปัญญาสืบสานให้คนรุ่นหลังได้

TCFF ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 33 ปีก่อน และหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่มาเสมอ และในปี 2014 เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเยี่ยมชม ณ TCFF  มากไปกว่านั้น อีก 4 ปีต่อมา เราได้รับรางวัลในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  นอกจากนี้เรายังเป็นอีกหนึ่งในแบรนด์ไทยที่ได้รับความไว้ใจจาก Thailand Trust Mark  ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าของไทยสู่ระดับโลก

1988 – Establish

1997 – Growth State of Product Life cycle

2011 – TCFF Agricultural Research Center (Ayutthaya) 34 Rai (13.5 Acre)

2012 – TCFF Agricultural Research Center (Chiang Rai) 104 Rai (41.2 Acre)

2014 – The visit of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

2018 – Prime Minister Herbal Awards

2021 – New Location to Enhance the Brand

2021 – Thailand Trust Mark 

VISION

TCFF ทุ่มเทอย่างสุดกำลังในการแสวงหาและบรรลุความเป็นเลิศในทุกด้านของธุรกิจ โดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การค้นคว้าวิจัย และเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Co-Creation

เรารู้สึกขอบคุณทุกความไว้ใจที่ลูกค้ามีให้แก่เรา

เป็นมากกว่าคำว่า “เรา” เราเชื่อว่าทุกๆคนล้วนมีส่วนในการสร้าง TCFF พวกเราทุกคนอุทิศตนในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายของการผลิตโดยได้ความร่วมมือจากเกษตรกรท้องถิ่นผู้สร้างแหล่งทรัพยากรอันมีค่าพร้อมทั้งนักวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในวันนี้  หากไม่มีลูกค้าและเขาเหล่านั้น เราก็อาจไม่ใช่ TCFF ในวันนี้ องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างเราขึ้นมาคือทุกคน — ไม่มีทีม ไม่มีเรา