วันเด็กประจำปี 2020 ซึ่งในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนแรกของปี และ TCFF มีโอกาสช่วยเหลือเด็กๆ

ข่าวสาร

วันเด็กประจำปี 2020 ซึ่งในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนแรกของปี และ TCFF มีโอกาสช่วยเหลือเด็กๆ

วันที่ : 17 มกราคม 2020
วันเด็กประจำปี 2020 ซึ่งในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนแรกของปี และ TCFF มีโอกาสช่วยเหลือเด็กๆ

กว่า 20 ปี เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ TCFF ได้มอบโอกาสครั้งที่สองให้กับคนอื่นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน TCFF และทีมงานของเราร่วมกันสร้างการพักผ่อนหย่อนใจและให้การเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ลูกหลานของพนักงานของเรา เนื่องจากเราเคารพสิทธิการศึกษาในเด็กและเชื่อมั่นในโอกาสทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในอนาคต