เพื่อตามหาแรงบันดาลใจและวัตุดิบใหม่ ๆ  TCFF Perfumers และ Natural Expertise พาทีมไปยังทะเลบัวแดง ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ไปค้นคว้าหาสิ่งที่ไม่เคยมี นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ

ข่าวสาร

เพื่อตามหาแรงบันดาลใจและวัตุดิบใหม่ ๆ TCFF Perfumers และ Natural Expertise พาทีมไปยังทะเลบัวแดง ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ไปค้นคว้าหาสิ่งที่ไม่เคยมี นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ

วันที่ : 27 กันยายน 2021
เพื่อตามหาแรงบันดาลใจและวัตุดิบใหม่ ๆ  TCFF Perfumers และ Natural Expertise พาทีมไปยังทะเลบัวแดง ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ไปค้นคว้าหาสิ่งที่ไม่เคยมี นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ

ข่าวสารอื่นๆ