คนไทยห่วงใยกัน สถานการณ์ COVID-19ในปัจจุบัน  หลอมรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่ง ผู้คนทั้งใกล้และไกลล้วนกำลังก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะสนับสนุนกันและกัน

ข่าวสาร

คนไทยห่วงใยกัน สถานการณ์ COVID-19ในปัจจุบัน หลอมรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่ง ผู้คนทั้งใกล้และไกลล้วนกำลังก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะสนับสนุนกันและกัน

วันที่ : 27 กันยายน 2021
คนไทยห่วงใยกัน สถานการณ์ COVID-19ในปัจจุบัน  หลอมรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่ง ผู้คนทั้งใกล้และไกลล้วนกำลังก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะสนับสนุนกันและกัน

ข่าวสารอื่นๆ