บรรยากาศงานสัมนาออนไลน์ The World of Savory Enhancers brought to you by TCFF & Nactarome

08 August 2023

รวมพูดคุยและเข้าใจโลกของ savoury และ flavour enhancers กับพวกเรา TCFF และ Nactarome

การจับมืออย่างเชียวชาญ ดำเนินรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ผ่านหัวข้อของ HVP and TPF ไปด้วยกัน