ขอบพระคุณสำหรับการเยี่ยมชม ส่งเสริม และสนับสนุนจากผู้ว่าฯอยุธยา

04 April 2024

TCFF รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา ท่านรองผู้ว่าและคณะผู้ติดตามสำหรับการเข้ามายี่ยมชมโรงงานเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และความห่วงใยที่มีต่อผู้ประกอบการและลูกจ้างมาโดยตลอด

โดยในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ ทั้งทีมงาน TCFF และหน่วยงานราชการ ได้ตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อร่วมกันปรึกษารวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับการหาแนวทาง มาตรการต่างๆ ส่งเสริมมาตรฐานในการผลิตการพัฒนาสินค้า อีกทั้งคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาและต่อยอดบริษัทให้ก้าวไกลสู่สากล